Preloader

Yazım Kuralları

Kurallar Açıklamalar
1. Gönderilen bildiriler, orijinal ve yayımlanmamış olmalıdır.
2. Yazar(lar)ın telif hakları ve yayın hakları saklıdır.
3. Makale, Microsoft Word'de bildiri şablonu kullanılarak Times New Roman yazı tipinde metin 12 punto ile yazılmalıdır.
4. APA 6 atıf sistemi kullanılmalıdır.
5. Tam metin bildiriler 7.000 kelime sınırını aşmamalıdır.
6. Gönderilen tam metin bildiriler, 150-300 kelimelik Türkçe özet, İngilizce özet 3 ve en fazla 5 Türkçe ve İngilizce anahtar kelime içermelidir.
7. Gönderilen tam metin bildiriler intihal taramasından geçirilmeli ve % 20 intihal oranını geçmemelidir. İntihal taramasını yazar kendisi göndermelidir.
8. Tüm belge ve dosyalar Word belgesi olarak sunulmalıdır.
9. İstenilen teknik bilgiler aşağıdaki gibidir:

Sayfa Düzeni Detay

Bölüm Detay
Makale Metni Metin yazı karakteri: Times New Roman
Yazı puntosu: 12
Satır aralığı: 1,5
Paragraf ilk satır: 1,25 cm
Paragraf Aralığı: 6nk (önce ve sonra)
Tablo içi: 11 punto //Satır Aralığı: tek//Paragraf Aralığı: 0nk
Kaynakça: Tek satır aralığı (Kaynakça bölümü yeni sayfadan başlamalıdır)
Dipnot Metni Dipnot yazı karakteri: Times New Roman
Dipnot puntosu: 10
Dipnot satır aralığı: Tek
Sayfa Yapısı Sayfa Yapısı Sayfa kenar boşlukları: 1.27 cm (Her yönden)